Zanimiva dejstva o kovinah

Najpogostejša kovina v zemeljski skorji je aluminij. V črevesju zemlje vsebuje osem odstotkov, medtem ko zlato - le 5 milijonskih odstotkov. Vendar ljudje aluminija dolgo niso poznali: njegov prvi kalup so v Franciji stalili šele leta 1885, ta kovina pa je takrat veljala za dragoceno.

Tantal, niobij, cezij, germanij, cirkonij, litij, stroncij, rubidij, renij, indij so redke kovine. Toda "redkost" teh kovin je pogojna, saj jih je veliko v naravi povsem dovolj. Titan je na primer na šestem mestu po vsebnosti v zemeljski skorji, cezij pa na sedmem. Ker pa so vse te kovine močno povezane s pripadajočimi elementi, jih je zelo težko pridobiti v čisti obliki. Zanimivo je, da je v Kongu 80 odstotkov svetovnih zalog uranove rude.