Čarobne lastnosti devetke

Človeška roka je eden prvih računskih strojev!

Obe roki položite eno ob drugo na mizo in iztegnite prste. Vsak prst od leve proti desni bo predstavljal ustrezno zaporedno številko: prvi z leve - 1, drugi - 2 in tako naprej do desetega, ki bo predstavljal številko 10. Na primer, 7 moramo pomnožiti z 9 Sedaj dvignite sedmi prst. Število prstov, ki ležijo levo od dvignjenega prsta, bo desetine dela, število prstov na desni pa število tistih. Na levi strani dvignjenega prsta je 6 prstov in 3. Na desni je rezultat množenja 7 z 9 63.

To presenetljivo, na prvi pogled mehansko množenje bo takoj postalo jasno, če se spomnimo, da je vsota števk v vsakem zmnožku števil v tabeli množenja z devet enaka devet, število deset v izdelku pa vedno 1 manj kot število, ki ga pomnožimo z 9. Dviganje ustreznega prsta je tisto, kar opazimo in posledično pomnožimo.