Zadnji argument kraljev

Zadnji argument kraljev ali Ultima ratio regum (iz latinščine ultimus - "zadnji", "skrajni". Razmerje - "razlog", "metoda" in regum - "kralj") je latinski izraz, ki je prišel k nam iz globin stoletja. Običajno označuje skrajno možnost ali način reševanja problema, kadar so bili vsi drugi, ustreznejši ukrepi ali metode neuspešni.

Še posebej pogosto se "zadnji argument kraljev" uporablja med konflikti ali sovražnostmi kot zadnji, odločilni argument. Začetek široke uporabe tega idioma je postavila tridesetletna vojna (1618-1648), vojaški spopad, ki je v takšni ali drugačni meri prizadel skoraj vse evropske države.

Kardinal Richelieu je ukazal, naj se na cevi pušk vržejo besede Ultima ratio regum. Hkrati je imel takrat izraz nekoliko drugačen pomen. Najverjetneje niso mislili na skrajno sredstvo za reševanje problema, temveč na kraljevo odločilno besedo, ki naj bi končno razrešila spor. Kasneje je bila ta novost všeč pruskemu monarhu. Od leta 1742 je bil po ukazu pruskega kralja Friderika II podoben napis Ultima ratio regis (iz latinščine - "zadnji kraljev argument") uporabljen za vse puške njegove vojske.

Mimogrede, zadnji argument se uporablja v sodobnem kazenskem pravu. Načelo "ultima ratio" pomeni možnost, da se oseba kaznuje kot zadnja možnost za vplivanje na obdolženca ("ultima ratio"), če so bila izčrpana vsa druga sredstva civilnega in upravnega prava ali če se uporabljajo se šteje za nerazumno prizanesljivo.