Od kod "pes" v e-pošti?

V uradni zgodovini interneta velja, da je znak @ v e-poštni naslov uvedel ameriški inženir elektronike Ray Tomlinson. Leta 1971 je po spletu poslal prvo e-poštno sporočilo na svetu.

Ker je bil v tem trenutku prisiljen nastopati v dveh vlogah hkrati - tako pošiljatelja kot naslovnika -, je moral obliko elektronskega naslova izmisliti sam.

Da bi se izognil zmedi pri črkovanju imen, si je na tipkovnici za "ločilo" izbral znak, ki se nikoli ne pojavi v imenih in priimkih. In na računalniški tipkovnici se je ta simbol pojavil kot dediščina s tipkovnice pisalnih strojev. Leta 1885 je bil prvi model pisalnega stroja Underwood (ZDA) opremljen s ključem s simbolom @.

Vendar simbol @ izvira vsaj iz zgodnjega srednjega veka. Italijanski raziskovalec Giorgio Stabile je v arhivu Inštituta za ekonomsko zgodovino mesta Prato pri Firencah odkril dokument, kjer je to znamenje prvič v pisni obliki. V dokumentu (pismo florentinskega trgovca) iz leta 1536 so omenjene tri trgovske ladje, ki so prispele v Španijo, njihov tovor pa vsebuje posode z vinom, označene s simbolom @.

Po analizi takratnih podatkov o cenah vina in zmogljivosti plovil ter njihovi primerjavi s sistemom ukrepov je Stabile prišel do zaključka, da je bil znak @ uporabljen kot merska enota, ki nadomešča besedo "amfora" ("amfora" "- posoda; tako je univerzalno merilo prostornine). Korenine "rodovnika" sodobnega poštnega znaka se torej dobesedno izgubljajo v hoarni antiki.