Ki še vedno prejema pokojnino od Hitlerja

Od leta 2018 je 27 belgijskih državljanov še vedno prejemalo pokojnino, ki jim jo je podelil Adolf Hitler. Višina pokojnine je od 425 do 1275 evrov na mesec. Informacije o takih plačilih so na voljo od leta 2016. Nato je začela veljati uredba EU, ki je članice EU obvezovala k izmenjavi informacij o pokojninah, izplačanih iz tujine. Kako se je to lahko zgodilo?

Vojaško pokojnino je leta 1941 Adolf Hitler uvedel za tiste Belgijce, ki so prisegli "zvestobo, zvestobo in poslušnost". Izplačila pokojnin po zakonih Tretjega rajha so veljala za Belgijce, ki so se prostovoljno pridružili enotam SS, in tiste, ki so po okupaciji države dobili državljanstvo Tretjega rajha.

Z odločitvijo konference v Potsdamu so bili vsi Hitlerjevi odloki razveljavljeni. So bile pa tudi izjeme. Tako je po letu 1949 Nemčija postala pravna naslednica Tretjega rajha v okviru mednarodnega prava in vseh obveznosti, vključno s pokojninskimi pravicami.

Od 80.000 Belgijcev, obsojenih zaradi sodelovanja z nacisti po vojni, jih je 38.000 prejelo dodatno nacistično vojaško pokojnino.

Poleg tega je bilo od leta 1942 na stotine tisoč belgijskih državljanov poslanih na prisilno delo v Nemčijo. Po vojni jim je vlada FRG priznala odgovornost in žrtvam dodelila mesečne pokojnine. Njihova velikost je danes ocenjena na 50 evrov.